صفحه اصلی / بایگانی برچسب : سائلی رئیس بهزیستی استهبان

بایگانی برچسب : سائلی رئیس بهزیستی استهبان

گفتگو با رئیس بهزیستی استهبان

سائلی گفت: مهمترین چالش پیش روی بهزیستی عدم شناخت جامعه از رسالت سنگین بهزیستی و عدم وجود امکانات مناسب با نیازهای اجتماعی اقشار مختلف تحت حمایت بهزیستی است. بهزیستی به عنوان  اصلی ترین نهاد حمایتی و تخصصی است که نگهداری ، حفاظت و آموزش کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، افراد دارای معلولیت و همچنین زنان سرپرست خانوار ، ساماندهی …

ادامه مطلب »